• ایا سنگ های شما اصل هستند؟

بله

  •  میتونم بعد از ارسال و دریافت محصول مبلغ رو واریز کنم

اصلا!  :(