شناسایی سنگ

شناسایی سنگ

برای تشخیص سنگ خود فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید. کارشناسان متخصص غزل گوهر پس از حداقل 3 روز کاری پاسخ شما را ارسال می کنند.

نام و نام خانوادگی *
شماره تماس دارای تلگرام *
استان
شهر
تصویر سنگ در نور استاندارد *
تصویر سنگ با تابش نور از پشت سنگ *
تصویر سنگ بر روی ترازو و کنار خط کش *
تصویر سنگ
تصویر سنگ
سایر توضیحات دلخواه *

با تشکر از همکاری شما همراه گرامی